Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško, stran 14127.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 9. redni seji dne 14. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
1. člen
Besedilo 5. člena Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, katerih dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za dodelitev denarne socialne pomoči določene z Zakonom o socialnem varstvu za več kot 20 %, z upoštevanjem dejanskih materialnih oziroma socialnih razmer upravičenca.«
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Denarne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki, in sicer s plačilom neplačanih terjatev do Občine Laško oziroma pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Laško.
V primeru, da upravičenec nima odprtih terjatev do Občine Laško in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Laško, se denarna pomoč lahko uporabi za plačilo električne energije, nabavo kurjave, in drugih nujnih življenjskih potrebščin.
Do plačila najemnine za stanovanje ni upravičena oseba, ki si ni uredila pravice do subvencionirane najemnine.«
3. člen
Prvi stavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči vodi Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-30/2011
Laško, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti