Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4559. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško, stran 14127.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 9. redni seji dne 14. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško (Uradni list RS, št. 17/10) v nadaljnjem besedilu: Pravilnik.
2. člen
Besedilo 1. člena Pravilnika se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in dodelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju programov veteranskih organizacij (v nadaljevanju: program), ki imajo sedež ali podružnico oziroma odbor na območju Občine Laško (v nadaljevanju: občina) iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor nad porabo sredstev.
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun občine.«
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na oglasni deski, na spletni strani občine in v lokalnih medijih.
Postopek javnega razpisa vodi Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško.«
4. člen
V 6. členu se spremeni druga alineja tako, da se glasi:
»– imajo sedež ali podružnico oziroma odbor na območju Občine Laško,«
5. člen
Besedilo 12. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Na podlagi prispelih prijav in zapisnika o odpiranju prijav Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško izdela seznam prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in s sklepom zavrže prijave, ki niso popolne, pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.«
6. člen
Besedilo 14. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance na podlagi predloga komisije in v skladu s tem pravilnikom izda odločbe.«
7. člen
Besedilo drugega odstavka 19. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance nadzoruje potek izvajanja programa in namensko porabo sredstev tako, da lahko od izvajalca kadarkoli zahteva pisna dokazila o porabi sredstev.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2011
Laško, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti