Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4558. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško, stran 14126.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 9. redni seji dne 14. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško (Uradni list RS, št. 20/08, 110/09) v nadaljnjem besedilu: pravilnik.
2. člen
Besedilo 6. člena pravilnika se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v sprejemni pisarni in na spletnih straneh Občine Laško.
Izvajalci morajo dati vlogo na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje vloge v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje prireditev in projektov – ne odpiraj« na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.«
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Vloge, prispele na javni poziv, se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini sofinanciranja prireditve ali projekta se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev je dokončna.«
4. člen
Besedilo 13. člena pravilnika se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:
1. Promocija Občine Laško (0–20 točk)
2. Kakovost, realnost in dostopnost prireditve ali projekta (0–40 točk)
3. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije (0–10 točk)
4. Izvedba projektov in prireditev v preteklem koledarskem letu (0–10 točk)
5. Tradicionalnost in inovativnost (0–10 točk)
6. Celovita promocija prireditve ali projekta (0–10 točk).
Višina sredstev se določi na podlagi doseženega števila točk in ocenjene vrednosti projekta ali prireditve oziroma ocenjene vrednosti prijavitelja, če je le-ta manjša.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2011
Laško, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti