Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4544. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, stran 14096.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS)), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 12. redni seji dne 12. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice znašajo mesečno na otroka
+----------------------------------+---------------------------+
|   Dnevni programi:       |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|   – Prvo starostno obdobje   |     475 EUR     |
+----------------------------------+---------------------------+
|   – Drugo starostno obdobje  |     336 EUR     |
+----------------------------------+---------------------------+
|   – Kombinirani oddelki    |     375 EUR     |
+----------------------------------+---------------------------+
|   – Razvojni oddelek      |     845 EUR     |
+----------------------------------+---------------------------+
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 36,99 EUR mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.
Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.
4. člen
Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25 % od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.
5. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se upošteva popust v višini znižanja plačila za en plačilni razred, določen na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede. Popust velja za starše, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka in so oddali vlogo za znižano plačilo vrtca. Znižanje plačilnega razreda je možno za starše, ki so razporejeni od tretjega do vključno devetega plačilnega razreda. Popust ne velja za starše, ki so razvrščeni v prvi plačilni razred in so oproščeni plačila vrtca in za starše, ki so razvrščeni v drugi plačilni razred in plačajo 10 % od cene programa v vrtcu. Popust velja do 31. 12. 2012.
6. člen
Če bo otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.
7. člen
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 % od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen storitev za program v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 56/08, 23/09, 105/09 in 104/10) in Sklep o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 5/04 in 4/06).
9. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 602-0226/2011
Brežice, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti