Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4543. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice, stran 14096.

Na podlagi 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21., 29., 49., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11), 2. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 66/00 – odl. US, 61/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A), 141., 142. in 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 12. redni seji dne 12. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
1. člen
V 4. členu Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 87/11) se beseda »januarja« črta in nadomesti z besedo »aprila«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2011
Brežice, dne 12. decembra 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti