Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4537. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine, stran 14094.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine je na podlagi 88. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine (Uradni list RS, št. 111/06, 127/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami) (v nadaljevanju: KPDTS) in na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) je na seji dne 13. 12. 2011 sprejela
R A Z L A G O
Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine,
kot sledi:
– Status sindikalnega zaupnika
Na podlagi 66. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije ima status sindikalnega zaupnika v družbi:
– član reprezentativnega sindikata, podpisnika kolektivne pogodbe, ki ima člane pri delodajalcu ali njegov organizacijski del pri delodajalcu, v skladu s svojim statutom ali pravili in
– funkcionar sindikata – sindikalnih central (predsedniki območnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki območnih sindikatov), ki je zaposlen pri delodajalcu, svojo funkcijo pa opravljajo neprofesionalno.
Obrazložitev:
76. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov svobodno.
Po prvem odstavku 208. člena Zakona o delovnih razmerjih lahko sindikat, ki ima člane zaposlene pri določenem delodajalcu, imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu. Če zaupnik ni določen, zastopa sindikat njegov predsednik.
Na podlagi 66. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami) (v nadaljevanju: KPDTS) lahko reprezentativni sindikat, podpisnik te kolektivne pogodbe, ki ima člane pri delodajalcu ali njegov organizacijski del pri delodajalcu, imenuje ali izvoli sindikalne zaupnike pri delodajalcu, v skladu s svojim statutom ali pravili. Nadalje določa, da reprezentativni sindikat lahko imenuje ali izvoli največ naslednje število sindikalnih zaupnikov pri delodajalcu: (a) če je pri delodajalcu zaposlenih od pet do 15 članov sindikata, zunanjega sindikalnega zaupnika; (b) če je pri delodajalcu zaposlenih od 16 do 50 članov sindikata, enega sindikalnega zaupnika; (c) če je pri delodajalcu zaposlenih od 51 do 100 članov sindikata, dva sindikalna zaupnika in (d) še po enega sindikalnega zaupnika na vsakih naslednjih 150 članov sindikata, razen če se delodajalec in reprezentativni sindikat ne dogovorita drugače. Sindikalni zaupniki, izvoljeni po navedenih kriterijih uživajo delovno pravno zaščito, v skladu z zakonom. Za sindikalne zaupnike po tem členu se štejejo tudi funkcionarji sindikatov – sindikalnih central (predsedniki območnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki območnih sindikatov), ki so zaposleni pri delodajalcu, svojo funkcijo pa opravljajo neprofesionalno. Sindikalnemu zaupniku zaradi sindikalne dejavnosti ni mogoče znižati plače ali začeti zoper njega disciplinski ali odškodninski postopek ali ga kako drugače postavljati v manj ugoden oziroma podrejen položaj.
Glede na navedeno je zaključiti, da ima na podlagi 66. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije status sindikalnega zaupnika v družbi:
– član reprezentativnega sindikata, podpisnika kolektivne pogodbe, ki ima člane pri delodajalcu ali njegov organizacijski del pri delodajalcu, v skladu s svojim statutom ali pravili in
– funkcionar sindikata – sindikalnih central (predsedniki območnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki območnih sindikatov), ki je zaposlen pri delodajalcu, svojo funkcijo pa opravljajo neprofesionalno.
Ljubljana, dne 13. decembra 2011
Nina Globočnik l.r.
Predsednica komisije
 
Gregor Cerar l.r.
Član komisije
 
Boštjan Grom l.r.
Član komisije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti