Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4533. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o letališčih, stran 14088.

Na podlagi 109. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o letališčih
1. člen
V Pravilniku o letališčih (Uradni list RS, št. 42/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(izjeme)
(1) Na letališču s kodno številko 1 in 2 se lahko posamezne zahtevane vrednosti in operativne zahteve iz III. poglavja tega pravilnika, ki temeljijo na mednarodnih letalskih standardih in priporočenih praksah iz Priloge 14 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list FLRJ – MP, št. 3/54, Uradni list RS, št. 24/92 – akt o notifikaciji nasledstva in Uradni list RS – MP, št. 3/00; v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), nadomestijo z blažjimi ali drugačnimi, če se z ustrezno študijo ugotovi, da je tako mogoče zagotoviti zahtevano stopnjo varnosti zračnega prometa. Uporabnike letališča je treba o teh izjemah obvestiti tako, kakor je običajno v zračnem prometu.
(2) Izjeme iz prejšnjega odstavka so dovoljene za letališča s kodno številko 1, za letališča s kodno številko 2 pa le, če zaradi topografskih ali drugih omejitev ni mogoče izpolniti zahtev in pogojev iz tega pravilnika.
(3) Študija iz prvega odstavka tega člena je navigacijska oziroma aeronavtična študija. Vsebovati mora zlasti opis situacije in podatke o objektih, prikaz omejitvenih ravnin letališča z vrisom objektov, identifikacijo objektov kot ovir v zračnem prometu, opis postopkov letenja ter položaj objektov glede na naprave navigacijskih služb zračnega prometa, vpliv objektov na operativne postopke (navigacijske in druge), opis postopka analize tveganja, analizo in oceno tveganja s predvidenimi ukrepi, tehnologijo zaznamovanja objektov kot ovir v zračnem prometu in določitev postopkov nadzora in vzdrževanja zaznamovanja ovir.
(4) Študijo iz prvega odstavka tega člena potrdi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije v okviru posameznega postopka.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za 107. točko doda 108. točka, ki se glasi:
»108. ”Aeronavtična oziroma navigacijska študija” je študija navigacijskega problema, ki identificira možne rešitve in določi tiste, ki so sprejemljive brez znižanja varnosti zračnega prometa.«.
3. člen
V drugem odstavku 152. člena se besedilo »kodni oznaki« v obeh primerih nadomesti z besedilom »kodni številki«.
V petem odstavku 152. člena se besedilo »kodnima oznakama« nadomesti z besedilom »kodnima črkama«.
KONČNI DOLOČBI
4. člen
Izjeme iz 2. člena pravilnika se uporabljajo za letališča s kodno številko 1 in 2, ki obratujejo na dan uveljavitve tega pravilnika in se ne uporabljajo za bodoča nova letališča.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-385/2011/23
Ljubljana, dne 28. novembra 2011
EVA 2011-2411-0119
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti