Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 14076.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10 in 104/10) se v Prilogi I v enotnem kontnem načrtu, v okviru konta 7033 – Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, doda nov podkonto, ki se glasi:
»703308 – Davek na bilančno vsoto bank«.
V okviru konta 7044 – Davki na posebne storitve, se črta podkonto 704404.
V okviru konta 7111 – Upravne takse in pristojbine, se naziv podkonta 711108 spremeni tako, da se glasi:
»711108 – Državne upravne takse za preglede pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 45 a iz ZUT)«
in doda nov podkonto, ki se glasi:
»711136 – Pristojbine na področju zdravstvenega varstva rastlin in registracije fitofarmacevtskih sredstev«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-793/2011
Ljubljana, dne 12. decembra 2011
EVA 2011-1611-0017
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti