Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4429. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta, stran 13839.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-124/2011-17/429, z dne 29. 11. 2011, družba PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Muta na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
4. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta (Uradni list RS, št. 105/10).
6. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. RUKI-45/1725/DP
Ravne na Koroškem, dne 15. novembra 2011
EVA 2011-2111-0078
PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

AAA Zlata odličnost