Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4347. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, stran 13553.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
1. člen
Minister za šolstvo in šport je sprejel spremembo posebnega dela vzgojno-izobraževalnega programa sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99 in 12/11), ki jo je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 142. seji dne 16. 6. 2011.
2. člen
(1) S spremembo iz prejšnjega člena se določa nov izbirni predmet Madžarščina v predmetniku osnovne šole ter Učni načrt za izbirni predmet Madžarščina. Spremenjeni program se začne izvajati v šolskem letu 2012/2013.
(2) Spremenjeni predmetnik iz prejšnjega odstavka in Učni načrt Madžarščina kot izbirni predmet se objavita na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-81/2011/3
Ljubljana, dne 21. novembra 2011
EVA 2011-3311-0072
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost