Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4325. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče, stran 13352.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 110/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 7. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče
1. člen
S tem odlokom se sprejme popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 1/09, 62/11 – tehnični popravek).
2. člen
V 22. členu v točki č) se spremeni tretji odstavek in se glasi:
»(3) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m, razen ograja okrog parcel samostana »šolskih sester« (parcelne številke 1965, 1966, 1967 in 1968 k.o. Turnišče), ki je lahko visoka do največ 2,5 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 56/2011-7/R
Turnišče, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.

AAA Zlata odličnost