Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4319. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13345.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 10. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:
– v katastrski občini 2030 – SUHA:
parc. št. 1191/3 neplodno v izmeri 80 m2,
parc. št. 1191/4 neplodno v izmeri 80 m2,
– v katastrski občini 2036 – SOPOTNICA:
parc. št. 1479 pot – del v izmeri 39 m2,
parc. št. 1480/2 pot v izmeri 50 m2,
parc. št. 1480/3 pot – del v izmeri 23 m2,
parc. št. 1481 pot v izmeri 2942 m2.
2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa in parcelaciji nepremičnin parc. št. 1479 in 1480/3, k.o. Sopotnica, občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0052/2011
Škofja Loka, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost