Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4317. Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 13344.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 10. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 112/03 in 104/09) se dopolni tako, da se za 19. doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za kmetijsko dejavnost se plačuje od 1. 1. 2014 dalje.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 422-62/2009
Škofja Loka, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost