Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4310. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra, stran 13338.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 7. redni seji dne 10. 11. 2011 sprejel
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1721/6 – pot v izmeri 702 m2, parc. št. 1721/7 – pot v izmeri 336 m2, parc. št. 1721/9 – pot v izmeri 254 m2, vse k.o. Ter.
II.
Zemljiščem parc. št. 1721/6, 1721/7, 1721/9, vse k.o. Ter preneha status grajenega javnega dobra ter se pri njih vpiše lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-23/2011
Ljubno, dne 10. novembra 2011
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina