Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4303. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2012, stran 13330.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odločba US), 3. člena Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. redni seji dne 30. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2012
1.
Članom Občinskega sveta Občine Kamnik pripadajo iz proračuna Občine Kamnik sredstva za zagotavljanje pogojev za njihovo delo.
2.
V proračunu Občine Kamnik se za zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta za leto 2012 določi obseg sredstev v višini 100 EUR mesečno za posameznega člana.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
Št. 007-0001/2011
Kamnik, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost