Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o soustanovitvi Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik, stran 13326.

Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 9., 20., 29. in 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. redni seji dne 30. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o soustanovitvi Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik
1. člen
V Odloku o soustanovitvi Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik (Uradni list RS, št. 38/06) se drugi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda se lahko razširi s predstavniki novih soustanoviteljev na podlagi soglasja soustanoviteljev ali zoži na podlagi izjave o izstopu obstoječih soustanoviteljev. V teh primerih se ustrezno spremeni število članov zavoda.«
2. člen
Četrti stavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seja sveta se lahko skliče tudi na pobudo najmanj dveh članov sveta.«
3. člen
Črta se drugi odstavek 22. člena.
4. člen
Črta se prvi stavek tretjega odstavka 26. člena.
5. člen
Za 26. členom se doda novo XII.A poglavje in nov 27.a člen, ki se glasita:
»XII.A MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI SOUSTANOVITELJEV IN ZAVODA
27.a člen
Vsak od soustanoviteljev lahko kadar koli izstopi iz zavoda, vendar v primeru izstopa ni upravičen do izplačila deleža v zavodu. V primeru izstopa soustanovitelja se število soustanoviteljev zmanjša, delež soustanovitelja, ki izstopi, pa preide na preostale soustanovitelje zavoda.
Soustanovitelj, ki želi izstopiti iz zavoda, mora podati pisno izjavo o izstopu in jo nasloviti na svet zavoda. Izstop se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko je soustanovitelj podal pisno izjavo o izstopu.
Izjavo o izstopu poda za posameznega soustanovitelja njegov zakoniti zastopnik. Za Občino Kamnik odloči o izstopu in poda izjavo o izstopu župan.
Z izstopom soustanovitelja prenehajo vse njegove pravice in obveznosti, izvirajoče iz statusa soustanovitelja.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2011
Kamnik, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost