Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4296. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul, stran 13319.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in Odločbe US) ter uporabi 9. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 117/09, 74/05, 80/07) ter 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 17/04, 75/05, 80/07 in 95/07) je Občinski svet Občine Horjul na 6. seji dne 29. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul, Uradni list RS, št. 81/08 z dne 11. 8. 2008, Uradni list RS, št. 118/08 z dne 15. 12. 2008, Uradni list RS, št. 60/10 z dne 23. 7. 2010.
2. člen
V celoti se briše 6. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul, Uradni list RS, št. 118/08.
3. člen
V celoti se briše 9. člen, ki se na novo glasi:
»V primerih legalizacije objektov se vsem investitorjem, ki so gradili objekte na zazidljivem zemljišču v obdobju do 1. 4. 2001 in so vlagali v gradnjo komunalne infrastrukture, se za objekt, ki je predmet legalizacije, prizna pretekla vlaganja, in sicer:
– Investitorji, ki s potrdilom dokažejo, da so do 31. 7. 2010 na Upravno enoto vložili vlogo in dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja in gradbeno dovoljenje za legalizacijo pridobijo do 31. 12. 2012, plačajo 25 % izračunanega komunalnega prispevka.
– Investitorji, ki pridobijo gradbeno dovoljenje za legalizacijo objekta do 31. 12. 2012, plačajo 50 % izračunanega komunalnega prispevka.
– Investitorjem, ki gradbenega dovoljenja za legalizacijo objekta ne pridobijo do 31. 12. 2012 se preteklih vlaganj ne prizna in komunalni prispevek plačajo v polnem znesku.
Investitorji, ki bodo uveljavljali znižano plačilo komunalnega prispevka iz prve in druge alineje tega člena in gradbenega dovoljenja do 31. 12. 2012 ne bodo pridobili, se jim že plačani komunalni prispevek vrne v vplačani višini. Vračilo komunalnega prispevka je možno izvesti že pred iztekom roka za pridobitev gradbenega dovoljenja kolikor investitor poda pisno izjavo, da s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja ne bo nadaljeval.
Ob kasnejšem ponovnem vlaganju vlog za izdajo gradbenega dovoljenja pa bodo investitorji morali na novo zaprositi za izračun komunalnega prispevka in ga plačati v celoti.
V primerih legalizacije objektov se vsem investitorjem, ki so gradili objekte na nezazidljivem zemljišču v obdobju do 1. 4. 2001 in so vlagali v gradnjo komunalne infrastrukture, se za objekt, ki je predmet legalizacije, prizna pretekla vlaganja, in sicer:
– investitorji, ki bodo legalizirali objekte v obdobju 2 let od datuma sprejema novih prostorskih aktov plačajo 25 % izračunanega komunalnega prispevka,
– investitorji, ki bodo legalizirali objekte v obdobju od 2 do 3 let od datuma sprejema novih prostorskih aktov plačajo 50 % izračunanega komunalnega prispevka,
– investitorjem, ki bodo legalizirali objekt po preteku 3 let od datuma novih prostorskih aktov, se preteklih vlaganj ne prizna in plačajo komunalni prispevek v celoti.«
4. člen
Ostale določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Horjul, ostanejo nespremenjene.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0006/2008-6
Horjul, dne 2. decembra 2011
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost