Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4294. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul, stran 13316.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Horjul na 6. seji dne 29. 11. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Horjul
1. člen
V Statutu Občine Horjul, Uradni list RS, št. 63/10 se spremeni in dopolni 6. člen tako, da se v 9. točki doda nova alineja:
»– proizvodnja in prodaja električne energije.«
2. člen
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0004/2010-3
Horjul, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost