Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4289. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 13312.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2) in 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07), ter 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 5. redni seji dne 27. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
V naslovu odloka se črta naslednje besedilo: »na območju Občine Bled«.
3. člen
Besedilo 4. člena odloka se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»4. člen
(zagotavljanje javnega reda in miru)
Za izvajanje zunanjega fizičnega varovanja v nočnem času občina izbere izvajalca na podlagi postopka javnega naročanja.
Obseg varovanja določi občina v postopku javnega naročanja na podlagi predhodnega mnenja sosveta za varnost.
Občina primarno zagotavlja zunanje fizično varovanje v nočnem času na javnih površinah, kombinira pa se lahko tudi z drugimi oblikami varovanja skladno z ostalimi določili tega odloka.«
4. člen
Za 4. členom odloka se doda novi 5. člen, ki se glasi:
»5. člen
(merila za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času)
(1) Občinska uprava lahko izda soglasje za podaljšani obratovalni čas glede na vrsto in lokacijo gostinskega obrata:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije do 2. ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 24. ure, glasba zunaj gostinskega obrata do 23. ure,
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči do 24. ure, ob petkih, sobotah in praznikih do 1. ure, gostinski vrtovi do 22. ure,
3. gostinski obrati, ki gostom nudijo tudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito, lahko obratujejo do 3. ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah do 4. ure naslednjega dne,
4. gostinski obrati v stanovanjskih objektih lahko obratujejo do 23. ure pod pogojem, da s tem pisno soglašata vsaj 2/3 vseh lastnikov oziroma najemnikov stanovanj.
(2) Gostinskim obratom, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah idr.) se podaljšani obratovalni čas določi skladno z veljavnim hišnim redom oziroma obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov. Gostinskim obratom v večnamenskih objektih, gostinskim obratom neposredno ob večnamenskih objektih in gostinskim obratom ob Cesti svobode se v zaprtih prostorih gostinskega obrata lahko podaljša obratovalni čas do 1. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in praznikih do 3. ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 1. ure, glasba zunaj gostinskega obrata do 23. ure.
(3) Gostinskim obratom se v obdobju od 1. 6. do 30. 9. lahko podaljša obratovalni čas do 3. ure naslednjega dne, na gostinskem vrtu do 1. ure in glasbo zunaj gostinskega obrata do 23. ure.
(4) Podaljšanje obratovalnega časa po tem členu se gostinskim obratom dovoli pod pogojem, da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 4. člena tega odloka.«
5. člen
Dosedanji 5. člen postane 6. člen, ki se mu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Podaljšanje obratovalnega časa po tem členu se gostinskim obratom dovoli pod pogojem, da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 4. člena tega odloka.«
6. člen
Dosedanji 6. člen in dalje se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-17/2011
Bled, dne 27. septembra 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti