Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4278. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina, stran 13296.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 12. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 19/09), se razveljavi 3. člen.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka stopi ponovno v veljavo besedilo 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 1/98, Uradni list RS, št. 96/04, 92/05, 108/06 in 45/08), ki je veljalo pred uveljavitvijo te spremembe.
3. člen
Ne glede na določbo iz prejšnjega člena, se za dokončanje upravnih postopkov, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, uporabljajo določbe 3. člena Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 19/09).
4. člen
Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-08/04
Ajdovščina, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost