Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4275. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 11. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote, stran 13293.

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 75. seji 30. novembra 2011, sprejela
S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 11. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
V 11. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote s sedežem v Mariboru
se razreši:
– dolžnosti namestnice člana:
Natalija Kopčič
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Peter Kaloh, roj. 30. 7. 1983, stanujoč Robičeva 20, 2341 Limbuš.
Št. 1-1/00-08/7-11
Ljubljana, dne 30. novembra 2011
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost