Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4273. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji V. volilne enote, stran 13293.

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) in sklepa 1. seje Državne volilne komisije z dne 29. 1. 2009, izdajam
S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji V. volilne enote
V 1. okrajni volilni komisiji V. volilne enote s sedežem Šentjur pri Celju
se razreši:
– dolžnosti članice:
Alja Vrečko
in
se imenuje:
– za članico:
Vanja Hriberšek, roj. 28. 1. 1964, Grobelno 151, 3231 Grobelno.
Št. 1-1/00-5/1
Ljubljana, dne 2. decembra 2011
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost