Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4271. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov, stran 13290.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09), drugega odstavka 10. člena Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 91/09 in 100/11) in tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1 in 59/11) izdajam
N A V O D I L O
o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov
1.
V 2. točki Navodila za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju: Navodilo) se črta peta alineja.
2.
8. točka Navodila se spremeni tako, da se glasi:
»8. Menjalec in banka sestavljata in pošiljata Banki Slovenije poročila o skupnem prometu vseh blagajn na vseh menjalnih mestih. Vsebina, oblika in način pošiljanja poročil so določeni v Prilogi št. 2.«
3.
9. točka Navodila se spremeni tako, da se glasi:
»9. Menjalec in banka sestavljata poročila iz 8. točke tega navodila za obdobje šestih mesecev (polletno), pri čemer se prvo polletje začne s 1. januarjem posameznega leta. Poročilo morata poslati najkasneje petnajsti dan v mesecu, ki sledi zaključku posameznega polletja.«
4.
10. točka Navodila se črta, vse ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
5.
Priloga št. 2 Navodila se nadomesti s prilogo k temu navodilu. Priloga št. 3 Navodila se črta.
6.
To navodilo začne veljati 1. januarja 2012. Menjalec oziroma banka pošlje prvo poročilo v skladu z novo 8. in 9. točko Navodila najkasneje 16. julija 2012 za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2012.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost