Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4270. Sklep o spremembah Sklepa o opravljanju menjalniških poslov, stran 13289.

Na podlagi 8. člena in v zvezi s 13. členom Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09), v povezavi s 87. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09, Odl. US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 19/10 in 77/11) ter na podlagi drugega odstavka 13. člena, prvega odstavka 31. člena, 42.a in 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB-1 in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o opravljanju menjalniških poslov
1. člen
V Sklepu o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 91/09) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Menjalec in banka morata opravljati menjalniške posle s pomočjo programske opreme, ki zagotavlja izdajo potrdil in vodenje blagajniškega dnevnika v skladu s tem sklepom in Navodilom, v katerem Banka Slovenije podrobneje določi obvezne funkcije programske opreme in vgrajene kontrole.«
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Menjalec in banka poročata Banki Slovenije o odkupu tuje gotovine in potovalnih čekov ter o prodaji tuje gotovine po valutah in šifrah osnov. Poročilo mora biti rezultat knjiženj v blagajniških dnevnikih.«
3. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2012.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost