Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4258. Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB, stran 13260.

Na podlagi 12. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11) izdaja minister za zdravje
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
1. člen
V Seznamu snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08, 5/09, 8/10, 75/10 in 32/11) se v 1. členu:
– v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »Direktivo Komisije 2011/13/EU z dne 8. februarja 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev nonanojske kisline kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 34 z dne 9. 2. 2011, str. 52; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/13/EU)« nadomesti z besedilom "Direktivo Komisije 2011/81/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev deltametrina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243 z dne 21. 9. 2011, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/81/EU)";
– v prvi alinei prvega odstavka za besedilom "(UL L št. 288 z dne 5. 11. 2010, str. 20)," doda besedilo "Direktivo Komisije 2010/74/EU z dne 9. novembra 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev aktivne snovi ogljikovega dioksida med pripravke vrste 18 v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 292 z dne 10. 11. 2010, str. 36)", na koncu besedila prve alinee prvega odstavka pa namesto besedila »in Direktivo 2011/13/EU;« doda naslednje besedilo: " Direktivo Komisije 2011/13/EU z dne 8. februarja 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev nonanojske kisline kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 34 z dne 9. 2. 2011, str. 52), Direktivo Komisije 2011/66/EU z dne 1. julija 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 175 z dne 2. 7. 2011, str. 10), Direktivo Komisije 2011/67/EU z dne 1. julija 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev abamektina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 175 z dne 2. 7. 2011, str. 13), Direktivo Komisije 2011/69/EU z dne 1. julija 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev imidakloprida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 175 z dne 2. 7. 2011, str. 24), Direktivo Komisije 2011/71/EU z dne 26. julija 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev kreozota kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 195 z dne 27. 7. 2011, str. 46), Direktivo Komisije 2011/78/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev bakterije Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotip H14, sev AM65-52, kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243 z dne 21. 9. 2011, str. 7), Direktivo Komisije 2011/79/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev fipronila kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243 z dne 21. 9. 2011, str. 10), Direktivo Komisije 2011/80/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev lambda-cihalotrina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243 z dne 21. 9. 2011, str. 13) in Direktivo 2011/81/EU.".
2. člen
V Prilogi se v Seznamu snovi I – Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih, za zaporedno številko 41 dodajo nove zaporedne številke 42 do 49, kakor je določeno v Prilogi te odredbe.
3. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-123-2011
Ljubljana, dne 15. novembra 2011
EVA 2011-2711-0059
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost