Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4256. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja Voznik, stran 13259.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o sprejemu izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja Voznik
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 132. seji dne 23. 9. 2011, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja Voznik za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe voznik motornih vozil/voznica motornih vozil (samo za izobraževanje odraslih).
2. člen
(1) Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe Ministrstvo za šolstvo in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe se začne izvajati s šolskim letom 2011/2012 tako, da postopoma nadomešča dosedanji izobraževalni program, kot je razvidno iz preglednice:
+-------------+-----+-------------+--------+-------------+-------------+
|Prenovljeni |Vrsta|Naziv    |KLASIUS-|Seja     |Dosedanji  |
|izobraževalni|i. p.|strokovne  |SRV   |Strokovnega |izobraževalni|
|program   |   |izobrazbe  |    |sveta RS za |program   |
|(i. p.)   |   |       |KLASIUS-|poklicno in |(objava   |
|       |   |       |P    |strokovno  |sprejema), ki|
|       |   |       |    |izobraževanje|bo postopoma |
|       |   |       |    |(SSPSI), na |nadomeščen  |
|       |   |       |    |kateri je bil|       |
|       |   |       |    |program   |       |
|       |   |       |    |sprejet   |       |
+-------------+-----+-------------+--------+-------------+-------------+
|Voznik    |SPI |voznik    |KLASIUS-|132. seja,  |Voznik (Ur. |
|       |   |motornih   |SRV   |SSPSI, dne  |l. RS, št.  |
|       |   |vozil/voznica|14001  |23. 9. 2011 |51/98, 85/08,|
|       |   |motornih   |    |       |46/10)    |
|       |   |vozil    |KLASIUS-|       |       |
|       |   |       |P 8401 |       |       |
+-------------+-----+-------------+--------+-------------+-------------+
SPI – srednje poklicno izobraževanje.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-80/2011
Ljubljana, dne 29. novembra 2011
EVA 2011-3311-0071
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost