Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije, stran 13259.

Na podlagi petega odstavka 32. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11) izdaja minister za zdravje naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije
1. člen
V Pravilniku o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (Uradni list RS, št. 62/07) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
''3. člen
(1) Vloga za medsebojno priznavanje dovoljenja, izdanega po popolnem postopku, mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec iz standardiziranega informacijskega sistema – R4BP v slovenskem jeziku;
– povzetek dokumentacije iz predpisa, ki ureja redna dovoljenja za biocidne proizvode in dokumentacija iz razdelka X Priloge IIB Direktive 98/8/ES;
– prvo dovoljenje s poročilom o oceni tveganja in povzetkom lastnosti biocidnega proizvoda;
– overjen prevod prvega dovoljenja v slovenski ali angleški jezik, če prvo dovoljenje ni v angleškem jeziku;
– predlog etikete, navodila za uporabo in varnostni list, vse v slovenskem jeziku.
(2) Vloga za medsebojno priznavanje dovoljenja, izdanega po skrajšanem postopku, mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec iz standardiziranega informacijskega sistema – R4BP v slovenskem jeziku;
– podatke iz predpisa, ki ureja redna dovoljenja za biocidne proizvode, razen podatkov o učinkovitosti, za katere zadošča povzetek;
– prvo dovoljenje s poročilom o oceni tveganja in povzetkom lastnosti biocidnega proizvoda;
– overjen prevod prvega dovoljenja v slovenski ali angleški jezik, če prvo dovoljenje ni v angleškem jeziku;
– predlog etikete, navodila za uporabo in varnostni list, vse v slovenskem jeziku.".
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
"5. člen
Biocidni proizvod, priglašen v skladu s 37. členom zakona, je lahko v prometu do datuma vključitve aktivne snovi, ki jo vsebuje, na seznam snovi I, IA ali IB. Če biocidni proizvod vsebuje več aktivnih snovi, se za datum vključitve aktivne snovi na seznam šteje datum vključitve aktivne snovi, ki je bila na seznam vključena zadnja. Priglasitelj, ki želi nadaljevati z dajanjem takega biocidnega proizvoda v promet po tem datumu, mora zanj, za pridobitev dovoljenja na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije, do datuma vključitve aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB pri Uradu vložiti vlogo z dokumentacijo iz prvega oziroma drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.".
3. člen
Črta se 6. člen.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35-2711
Ljubljana, dne 23. novembra 2011
EVA 2011-2711-0064
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti