Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4253. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 13245.

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07, 41/07 popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06, 21/07 in 104/10) je Občinski svet Občine Vitanje na 7. redni seji dne 16. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Občinski svet Občine Vitanje daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Lambrechtov dom Slovenske Konjice in znaša:
– od ponedeljka do sobote v višini 16,18 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah in državnih praznikih v višini 17,72 EUR na efektivno uro.
II.
Cena storitve pomoči na domu se pokrije iz proračuna Občine Vitanje:
– od ponedeljka do sobote v višini 11,68 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah in državnih praznikih v višini 9,16 EUR na efektivno uro.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika tako znaša:
– od ponedeljka do sobote 4,50 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah in državnih praznikih 8,56 EUR na efektivno uro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2011 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, št. 9000-0001/2008-9 z dne 10. oktobra 2008.
Št. 9000-07/2011-06
Vitanje, dne 16. novembra 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.