Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4243. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij, stran 13227.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10), 33. in 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09, 105/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 9. seji dne 25. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij
1.
V vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij se za posamezne programe vrtca določijo cene in znašajo od 1. 1. 2012 dalje mesečno na otroka, vključenega v:
– dnevni program za prvo starostno obdobje – jaslice (1–3 let) 390,65 EUR,
– dnevni program za drugo starostno obdobje (3–6 let) in kombinirani oddelek (2–4 let) 294,00 EUR.
2.
V posamezne oddelke v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij je v:
– oddelek I. starostnega obdobja lahko vključenih v heterogeni oddelek 1–3 letnih otrok 10+2 otroka, v homogeni oddelek pa 12+2 otroka;
– oddelek II. starostnega obdobja lahko vključenih v heterogeni oddelek 3–6 letnih otrok največ 19+2 otroka, v homogeni oddelek 3–4 letnih otrok 17+2 otroka ali 4–5 letnih otrok in 5–6 letnih otrok 22+2 otroka;
– kombinirani oddelek 2–4 letnih otrok lahko vključenih največ 17+2 otroka.
3.
Ne glede na cene programov v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij in plačila staršev določena po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih ter s tem sklepom bo Občina Rogašovci zagotavljala dodatna sredstva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje javne službe.
4.
Za dneve odsotnosti otrok, ki jo starši predhodno najavijo, ne glede na vzrok odsotnosti, se plačilo staršev zniža za stroške prehrane, korigirane z odstotkom cene programa, ki jo plačajo starši.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 118/08), razen 1. člena, ki se nanaša na ceno programov vrtca in se uporablja do 31. 12. 2011.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-5/2011-6
Rogašovci, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.