Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4236. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje, stran 13165.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08) in 22. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06) je Občinski svet Občine Mozirje na 11. redni seji dne 29. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06), se od 1. 1. 2012, uskladijo in za posamezni program znašajo:
1. Prva starostna skupina in kombiniran oddelek
– cena za Občino Mozirje in ostale občine     463,50 EUR
– cena za starše                  463,50 EUR
2. Druga starostna skupina
– cena za Občino Mozirje, starše in ostale
občine                       357,46 EUR
3. Prva starostna skupina – poldnevni program
– cena za Občino Mozirje in ostale občine     463,50 EUR
– cena za starše                  370,80 EUR
4. Druga starostna skupina – poldnevni program
– cena za Občino Mozirje in ostale občine     357,46 EUR
– cena za starše                 285,97 EUR.
II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje.
III.
Nove cene programov veljajo od 1. 1. 2012 dalje.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje z dne, 7. 12. 2012, štev.: 032-0008/2010.
Št. 032-0007/2011
Mozirje, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.