Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4234. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno, stran 13163.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 8. seji dne 29. 11. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno
1. člen
V 4. členu Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravico do štipendije za dijake in študente lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti višješolskega študijskega programa, študenti I. in II. stopnje bolonjskega študijskega programa in študenti dodiplomskega študija za pridobitev visokošolske in univerzitetne izobrazbe (vpis po starem sistemu do vključno študijskega leta 2008/2009), razen študenti z vpisanim absolventskim stažem.«.
2. člen
V 9. členu se spremeni četrta alineja, ki se po novem glasi:
»– v preteklem šolskem letu je dosegel najmanj povprečno oceno 3,5 – učenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov 8,0 – študenti,«
3. člen
V 13. členu se spremenijo prvi, drugi, tretji, šesti in sedmi odstavek.
V prvem odstavku se briše »boljši učni uspeh«, tako, da se po novem prva alineja prvega odstavka 13. člena glasi:
»– višja povprečna ocena kandidata,«
V drugem odstavku 13. člena se spremeni tabela tako, da se po novem glasi:
»Učni uspeh v preteklem šolskem oziroma študijskem letu se ovrednoti z največ 70. točkami, in sicer na naslednji način.
+-----------------+--------------------------+------------------+
|Dijaki      |Povprečna ocena      |Točke       |
|         +--------------------------+------------------+
|         |nad 4,5          |70        |
|         +--------------------------+------------------+
|         |3,5 do 4,5        |50        |
+-----------------+--------------------------+------------------+
|Študenti     |Povprečna ocena      |Točke       |
|         +--------------------------+------------------+
|         |nad 9,2          |70        |
|         +--------------------------+------------------+
|         |nad 8,9 do 9,2      |60        |
|         +--------------------------+------------------+
|         |nad 8,6 do 8,9      |50        |
|         +--------------------------+------------------+
|         |nad 8,3 do 8,6      |40        |
|         +--------------------------+------------------+
|         |8,0 do 8,3        |30        |
+-----------------+--------------------------+------------------+
V tretjem odstavku 13. člena se spremeni druga alineja, ki se po novem glasi:
»– študenti: magistrski študijski program, enovit magistrski študijski program, univerzitetni
študijski program – korekcijski faktor 1;
visokošolski in višješolski študijski program – korekcijski faktor 0,85.«
V šestem odstavku 13. člena se spremeni tabela tako, da se po novem glasi:
Letnik izobraževanja se točkuje na naslednji način, pri čemer lahko kandidat izbere maksimalno 20 točk:
+------------------------+--------------------+-----------------+
|            |    Dijak    |   Študent   |
+------------------------+--------------------+-----------------+
|Vpisan v 1. letnik   |    0 točk    |   0 točk   |
+------------------------+--------------------+-----------------+
|Vpisan v 2. letnik   |    5 točk    |   5 točk   |
+------------------------+--------------------+-----------------+
|Vpisan v 3. letnik   |   10 točk    |   10 točk   |
+------------------------+--------------------+-----------------+
|Vpisan v 4. letnik ali |   15 točk    |   15 točk   |
|1. letnik 3+2      |          |         |
+------------------------+--------------------+-----------------+
|Vpisan v 5. letnik ali |     /     |   20 točk   |
|2. letnik 3+2 ali 1.  |          |         |
|letnik 4+1       |          |         |
+------------------------+--------------------+-----------------+
V sedmem odstavku 13. člena se spremeni tabela tako, da se po novem glasi:
Doseženi uspehi na izven šolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport, itd., na naslednji način, pri čemer lahko kandidat izbere maksimalno 20 točk:
+---------------------------------------------------+----------+
|Priznanja                     | Točke  |
+---------------------------------------------------+----------+
|1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali    |  20  |
|posamično), doseženo na regijskem, državnem ali  |     |
|mednarodnem tekmovanju               |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali   |  15  |
|posamično), doseženo na regijskem, državnem ali  |     |
|mednarodnem tekmovanju               |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali  |  10  |
|posamično), doseženo na regijskem, državnem ali  |     |
|mednarodnem tekmovanju               |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|aktivno delovanje v športnih, kulturnih in     |  15  |
|humanitarnih organizacijah in društvih v Občini  |     |
|Mokronog - Trebelno                |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|aktivno delovanje v športnih, kulturnih in     |  5   |
|humanitarnih organizacijah in društvih zunaj    |     |
|Občine Mokronog - Trebelno             |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki     |  5   |
+---------------------------------------------------+----------+
Kolikor je seštevek vseh uspehov na izven šolskih dejavnostih posameznega kandidata več kot 20, se kandidatu prizna max. 20 točk.«
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 7-0008/2008
Mokronog, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost