Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica, stran 13162.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 9. redni seji dne 23. 11. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 25/08) se nepravilno oštevilčeni členi oštevilčijo pravilno.
2. člen
V po novem oštevilčenem 11. členu se pri točki 1 črta:
»– za vsako sekcijo, ki aktivno deluje v okviru
društva                        10 točk
– za pregledno vsebinsko poročilo o delu v
preteklem letu                    10 točk
– za pregledno finančno poročilo o delu v
preteklem letu                    10 točk
– za pregledno vsebinsko predstavitev programa v
tekočem letu                     10 točk«
Doda se novo besedilo:
»– pavšal za materialne stroške na sezono (pisarniški
material, telefon, poštnina)
– 3–20 članov                     25 točk
– 21–39 članov                    45 točk
– nad 40 članov                   65 točk«
Pri točki organizacija turističnih prireditev se spremeni
prva alineja, ki se glasi:
»– manjša prireditev krajevnega značaja       100 točk«
Druga alineja se v celoti črta.
Tretja alineja postane druga, se spremeni in se glasi:
»– večja prireditev, ki privabi tudi obiskovalce
iz sosednjih občin                 180 točk«
Doda se nova tretja alineja, ki se glasi:
»– sodelovanje na prireditvi izven občine      45 točk«
Pri točki izobraževanje se spremeni prva alineja, ki se
glasi:
»– organizacija strokovne ekskurzije, za
zunanjega naročnika                 90 točk«
Doda se nova druga alineja, ki se glasi:
»– organizacija strokovne ekskurzije, za člane
društva                       60 točk«
Druga alineja postane tretja.
Tretja alineja postane četrta in se glasi:
»– udeležba na seminarju, delavnici drugih
izvajalcev (za enega udeleženca, več kot 50 točk
ni možno)                      10 točk«
Pri točki promocijski material se v prvi alineji črta »120«
in se nadomesti s »140«
Pri točki projekti se v drugi alineji »300« nadomesti s
150«:
Pri točki ostalo se spremeni druga alineja, ki se glasi:
»– organizacija ocenjevalnih akcij (npr. za
najlepše urejeno hišo …) z zaključno razstavo    90 točk«
Tretja alineja se v celoti črta.
Četrta alineja postane tretja in se glasi:
»– organizacija vodenih izletov po kraju
(štejejo se najmanj 3 vodeni izleti)«         50 točk
Na koncu se dodata novi alineji, ki se glasita:
»– koordinacija večjih občinskih prireditev in
festivalov npr. Mežiško poletje, Veseli december   120 točk
– organizacija posebne prireditve, ki je skladna
s protokolom občine in ima zanjo velik
promocijski značaj                 150 točk«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-1/2011
Mežica, dne 23. novembra 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.