Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Mežica, stran 13162.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 9. seji dne 23. 11. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Mežica
1. člen
V Pravilniku o vrednotenju programov športa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 28/03) se v 5. in 7. členu: »odbor za šport« nadomesti s: »pristojna komisija oziroma odbor za negospodarstvo«.
2. člen
Doda se nov 8. člen, ki se glasi:
»O izvedbi sofinanciranih programov športa morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o izvedbi programov športa, rok za oddajo podrobnega vsebinskega in zaključnega finančnega poročila o izvedbi programov športa je 28. 2. naslednjega leta,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Občinska uprava ali pristojni organ občine lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.«
Sedanji osmi člen postane deveti.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-004/11
Mežica, dne 23. novembra 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.