Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4225. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2012, stran 13155.

Na podlagi 158. člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in spremembe), drugega odstavka 5. člena Odloka o davkih občanov Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 23/91) ter na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 13. in 143. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 12. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2012
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega metra (v nadaljevanju: m2) koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2012 in se uporablja izključno za potrebe določitve osnove za davek od premoženja.
2. člen
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2012 znaša 814,62 EUR. Vrednost je fiksna in se med letom ne spreminja.
Vrednost iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi valorizacije vrednosti povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine za leto 2011 z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero oziroma v katerem se davek odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
S 1. 1. 2012 preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2011 (Uradni list RS, št. 101/10).
Št. 007-31/2011
Jesenice, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.