Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4221. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«, stran 13154.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), in 119. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 12. seji dne 24. 11. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«
1. člen
(Predmet obvezne razlage)
Odlok o zazidalnem načrtu za »Center Jesenice« (Uradni list RS, št. 104/00 in spr., v nadaljevanju Odlok) v 8. členu določa morfološke enote in podenote ter urbanistično-oblikovalske pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri oblikovanju in namembnosti objektov. Ker je mogoče urbanistično-oblikovalske pogoje v morfološki enoti C mogoče razlagati na več različnih načinov, Občinski svet Občine Jesenice sprejema obvezno razlago 8. člena Odloka.
2. člen
(Obvezna razlaga 8. člena Odloka)
Prvi stavek 3. točke 8. člena Odloka, ki se glasi:
»Neposredno ob cesti leži morfološka enota C, to je pas visokih stanovanjskih objektov s pritličji namenjenimi javnemu programu kot tudi nižjih paviljonskih ali enonadstropnih javnih objektov med katerimi so oblikovane zelenice ter urejena parkirna mesta (nekatera tudi neurejena in nenačrtovana).«
se razlaga tako, da so pritličja namenjena javnemu programu, v etažah nad pritličnimi etažami pa so dovoljene dejavnosti za stanovanja in obstoječe poslovne dejavnosti ter v obstoječih gabaritih rekonstrukcije in spremembe namembnosti poslovnih prostorov v stanovanja ali za poslovne dejavnosti iste vrste, kot so že obstoječe poslovne dejavnosti.
3. člen
(Začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-36/2011
Jesenice, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.