Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4217. Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane, stran 13132.

Na podlagi tretjega odstavka 102. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
1. člen
Ta pravilnik določa:
– način izdaje, vsebino in obliko dovoljenja za prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije;
– obrazec prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, obrazec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, obrazec prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije, obrazec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije in obrazec prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske konfederacije;
– obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije in obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske konfederacije;
– način označitve prenehanja dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije;
– postopek v primeru pogrešitve;
– ceno obrazca dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije.
2. člen
Dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije se izda v obliki izkaznice, kot samostojni dokument.
3. člen
Izkaznica iz prejšnjega člena vsebuje fotografijo osebe, kateri je izdana, podatke o roku veljavnosti in vrsti dovoljenja, osebne podatke osebe, kateri je dovoljenje izdano, ter podatke o pristojnem organu in datumu izdaje.
4. člen
Izkaznica iz 2. člena tega pravilnika je plastificirana, velikosti 91 X 60 mm.
5. člen
Izkaznica iz 2. člena tega pravilnika se izda na ustreznem obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika.
6. člen
(1) Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije, prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana Švicarske konfederacije in prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske konfederacije se vloži na obrazcu iz priloge št. 2 tega pravilnika.
(2) O vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije ter o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske konfederacije se izda potrdilo na obrazcu iz priloge št. 3 tega pravilnika.
7. člen
Prenehanje dovoljenja za prebivanje se označi tako, da se izkaznico iz 2. člena tega pravilnika dvakrat preluknja na mestu, kjer je fotografija. Tako preluknjano izkaznico upravna enota stranki vrne.
8. člen
Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice iz 2. člena tega pravilnika mora tujec takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti katerikoli upravni enoti.
9. člen
Obrazci iz prilog št. 1, 2 in 3 so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.
10. člen
Cena izkaznice je 2,36 eura.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 214-193/2011(121-01)
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-1711-0043
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister