Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2011 z dne 2. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2011 z dne 2. 12. 2011

Kazalo

4212. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 6. okrajni volilni komisiji III. volilne enote, stran 13105.

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) in sklepa 1. seje Državne volilne komisije z dne 29. 1. 2009 izdajam
S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 6. okrajni volilni komisiji III. volilne enote
V 6. okrajni volilni komisiji III. volilne enote s sedežem Ljubljana Vič-Rudnik
se razreši:
– dolžnosti člana:
Aleš Popovič
in
se imenuje:
– za člana:
Simon Zvoljenk, roj. 10. 8. 1979, stanujoč Dobrova 4, 1356 Dobrova.
Št. 1-1/00-03/6
Ljubljana, dne 21. novembra 2011
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost