Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3784. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenske Konjice, stran 11413.

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 20. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
(1) V Odloku o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/10 in 17/11), se v prvem odstavku 46. člena dodata sedma in osma alineja, ki se glasita:
»– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga alineja 36. člena),
– če ravna v nasprotju z določili 37. člena.«
(2) V četrtem odstavku 46. člena se za številko »400« doda beseda »EUR«.
(3) Spremeni se peti odstavek 46. člena, ki se po novem glasi:
»Z globo 100 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika – povzročitelja odpadkov.«
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0003/2011-2
Slovenske Konjice, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti