Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3778. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011, stran 11402.

Občinski svet Občine Radeče je na podlagi 31. člena Zakona o Vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) na svoji 10. redni seji dne 26. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011
1. člen
Cene programov v Enoti vrtca Radeče znašajo:
+------------------+---------------+----------------+-----------+
|         |  Dnevni   |  Poldnevni  |  Cena  |
|         | program (Dn) | program (PDn) | na uro  |
+------------------+---------------+----------------+-----------+
|I. starostno   |  398,65   |   340,88   |      |
|obdobje      |        |        |      |
+------------------+---------------+----------------+-----------+
|Kombinirani    |  365,13   |   312,22   |      |
|oddelek      |        |        |      |
+------------------+---------------+----------------+-----------+
|II. starostno   |  355,30   |   303,82   |      |
|obdobje      |        |        |      |
+------------------+---------------+----------------+-----------+
|Varstvo po urah  |        |        |  2,20  |
+------------------+---------------+----------------+-----------+
|Cicibanove urice |        |        |  2,00  |
+------------------+---------------+----------------+-----------+
2. člen
Cena programa, v katerega je otrok vključen je osnova za plačilo staršev. Program, v katerega je otrok vključen, se med letom ne more spreminjati. Cena programa je izračunana na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), in ne vsebuje stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij ter dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, na podlagi odločbe o usmeritvi.
3. člen
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti občino ustanoviteljico.
4. člen
Cena živil v dnevnem programu (Dn) znaša 1,51 € na dan, cena v poldnevnem programu (PDn) pa 1,33 € na dan. Cena živil je preračunana na 22 dni.
Hrana se odšteva za dnevno odsotnost otroka v višini cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca.
5. člen
Staršem, ki po otroka ne prihajajo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 6,25 € za vsako začeto uro nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu.
6. člen
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši otrok enkrat letno uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Rezervacijo so starši dolžni pisno napovedati na upravi vrtca najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
7. člen
Za mesec, ko starši uveljavljajo rezervacijo, je prispevek staršev 60 % prispevka, ki ga starši plačujejo po lestvici za program, ki ga otrok obiskuje.
8. člen
V primeru, ko gre za najmanj 30 dnevno odsotnost otroka zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo enkrat letno, na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila programa vrtca, v katerega je otrok vpisan.
9. člen
Cene programov in rezervacij v Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče – Enota vrtec Radeče začnejo veljati s 1. 11. 2011.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 4. 2009 (Uradni list RS, št. 23/09) in Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 12. 2009 (Uradni list RS, št. 100/09).
Št. 602-10/2011/2
Radeče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti