Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3747. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze, stran 11349.

Na podlagi petega odstavka 43. člena in prvega odstavka 40. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
1. člen
V Uredbi o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze (Uradni list RS, št. 72/02, 110/02 – ZUreP-1, 70/07, 71/09 in 80/10 – ZUPUDPP) se v 2. členu za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Grafični del lokacijskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.«.
2. člen
V 4. členu se v točki A) pod a) pri k. o. Šentvid številka »1141« nadomesti s številko »1141/3«, številki »1142/1, 1142/2« se nadomestita s številkami »1142/10, 1142/12, 1142/13, 1142/15«, številka »1143« pa se nadomesti s številkama »1143/3, 1143/4«.
3. člen
Doda se nova priloga, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-49/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2511-0098
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti