Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3379. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o vojaških diplomatskih predstavnikih, stran 10222.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) v zvezi z 15. členom Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 -ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in 48.a členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) ministrica za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o vojaških diplomatskih predstavnikih
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vojaških diplomatskih predstavnikih (Uradni list RS, št. 21/94 in 51/94).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-239/2011-8
Ljubljana, dne 4. oktobra 2011
EVA 2011-1911-0023
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo