Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3331. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, stran 10137.

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka 17. in 18. člena ter 22. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS) v zvezi s prvim odstavkom 225. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada RS na predlog ministra za pravosodje, številka 110-64/2011 z dne 8. 9. 2011, na 152. redni seji dne 29. 9. 2011 izdala naslednjo
O D L O Č B O
Jana ROGAN, rojena 23. 5. 1979, se imenuje za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.
Št. 70101-17/2011
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
EVA 2011-2011-0056
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister