Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3271. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, stran 9939.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 37/11) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo z dne 19. 9. 2011, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
1. člen
S tem aktom se določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Vrhnika, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1129 €/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
+------+-----------+---------------------------------+----------+
|   | Odjemna |      Fiksni del      |Variabilni|
|   | skupina |                 |  del  |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena| Pavšal | Cena |   Cena    |  Cena  |
|   |zmogljivost|(€/mesec)| moči | zmogljivosti  | porabe |
|   | (Sm3/leto)|     |(€/kW)|   ((€/    | (€/Sm3) |
|   |      |     |   |(Sm3/dan))/leto)|     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|C(DK1)|  0-200  | 2,5000 |   |        | 0,0278 |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 | 2,5000 |   |        | 0,0278 |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 | 2,5000 |   |        | 0,0278 |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500| 2,5000 |   |        | 0,0278 |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500| 2,5000 |   |        | 0,0278 |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|C(DK6)|  4.501- | 0,0000 |0,2500|        | 0,0190 |
|   |  10.000 |     |   |        |     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- | 0,0000 |0,2500|        | 0,0190 |
|   |  30.000 |     |   |        |     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- | 0,0000 |0,2500|        | 0,0190 |
|   |  70.000 |     |   |        |     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- | 0,0000 |0,0000|  0,3000   | 0,0150 |
|   | 100.000 |     |   |        |     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|  C | 100.001- |     |   |  0,2950   | 0,0150 |
|(DK10)| 200.000 |     |   |        |     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|  C | 200.001- |     |   |  0,2950   | 0,0150 |
|(DK11)| 600.000 |     |   |        |     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|  C | 600.001- |     |   |  0,2950   | 0,0150 |
|(DK12)| 1.000.000 |     |   |        |     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|  C | 1.000.001-|     |   |  0,2950   | 0,0150 |
|(DK13)| 5.000.000 |     |   |        |     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|  C | 5.000.000-|     |   |  0,2950   | 0,0150 |
|(DK14)| 15.000.000|     |   |        |     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
|  C |  Nad  |     |   |  0,2950   | 0,0150 |
|(DK15)| 15.000.000|     |   |        |     |
+------+-----------+---------+------+----------------+----------+
5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,2500 €/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 138/06).
8. člen
Ta akt začne veljati začne 1. oktobra 2011.
Št. 1/12-260/11
Vrhnika, dne 8. septembra 2011
EVA 2011-2111-0083
Javno podjetje
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti