Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3252. Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 382-303/97, stran 9916.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 382-303/97
Št. 354-188/2007
Koper, dne 23. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. septembra 2011 sprejel
S K L E P
o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 382-303/97
1.
Razveljavi se sklep št. 382-303/97, z dne 18. 12. 1997, s katerim je Občinski svet Mestne občine Koper pooblastil župana za povišanje cene odvoza odpadkov, kot nadomestitev ukinjenega prispevka za razširjeno reprodukcijo.
2.
Župan naj sočasno z uveljavitvijo tega sklepa, razveljavi Sklep o povračilih sosedom odlagališča odpadkov pri Dvorih št. K3526-5/99, z dne 12. 10. 1999.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 10. 2011.
Št. 354-188/2007
Koper, dne 22. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’abrogazione della delibera del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria n. 382-303/97
N. 354-188/2007
Capodistria 23 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 settembre 2011, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sull’abrogazione della delibera del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria n. 382-303/97
1.
Si abroga la delibera n. 382-303/97, emessa il 18. 12. 1997, con la quale il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha autorizzato il sindaco ad aumentare il prezzo della raccolta dei rifiuti, in sostituzione del soppresso contributo per la riproduzione allargata.
2.
Contemporaneamente all’entrata in vigore della presente delibera, il sindaco è tenuto ad abrogare la Delibera sui risarcimenti per i vicini della discarica presso Dvori, n. K3526-5/99, risalente al 12. 10. 1999.
3.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS e si applica a decorrere dal 1. 10. 2011
N. 354-188/2007
Capodistria, 22 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti