Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3251. Sklep o pristojbini za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper, stran 9915.

Na podlagi 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 52/2002 in Uradni list RS, št. 74/05 in 84/06), 5. in 39. člena Odloka o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/10, 65/10 in 35/11) ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel naslednji
S K L E P
1.
Določi se pristojbina za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
2.
Pristojbine oziroma cene za uporabo priveza v pristaniščih iz 1. točke so:
-------------------------------------------------------------
1.   KOPRSKO MESTNO PRISTANIŠČE
-------------------------------------------------------------
    SEKTOR 2: Mandrač ob Ukmarjevem trgu
                   do 3,99 m    714,00
                  od 4–5,99 m    804,00
                    od 6–8 m    894,00
    SEKTOR 4: Stari mandrač
                   do 3,99 m    794,00
                  od 4–5,99 m    894,00
                    od 6–8 m    994,00
    SEKTOR 5 in 6: Privezi ob Semedelski cesti
                   do 3,99 m    794,00
                  od 4–5,99 m    894,00
                    od 6–8 m    994,00
    SEKTOR 7, 8, 9 in 10: Plavajoči pomoli na novem
    pomolu
                   do 3,99 m    794,00
                  od 4–5,99 m    894,00
                    od 6–8 m    994,00
-------------------------------------------------------------
2.   RIBIŠKO PRISTANIŠČE (SEKTOR 1)
-------------------------------------------------------------
                   do 3,99 m     92,00
                  od 4–5,99 m    146,00
                  od 6–7,99 m    250,00
                  od 8–9,99 m    365,00
                 od 10–11,99 m    480,00
                 od 12–13,99 m    595,00
                 od 14–15,99 m    710,00
                 od 16–17,99 m    825,00
                   od 18–20 m    940,00
-------------------------------------------------------------
3.   MANDRAČ V USTJU BADAŠEVICE
-------------------------------------------------------------
                   do 3,99 m    674,00
                  od 4–5,99 m    714,00
                    od 6–8 m    794,00
-------------------------------------------------------------
4.   MANDRAČ VALDOLTRA
-------------------------------------------------------------
                   do 3,99 m    674,00
                  od 4–5,99 m    714,00
                    od 6–8 m    794,00
-------------------------------------------------------------
5.   OBMOČJE POMOLA SV. KATARINE
-------------------------------------------------------------
                   do 3,99 m    674,00
                  od 4–5,99 m    714,00
                    od 6–8 m    794,00
-------------------------------------------------------------
6.   PRISTOJBINE ZA DNEVNI PRIVEZ (SEKTOR 3)
-------------------------------------------------------------
             za dolžinski meter/dan     3,10
3.
Cene so določene brez davka na dodano vrednost.
4.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 373-1/2010-1, z dne 4. 4. 2011.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, cene skladno s tem sklepom pa se začnejo obračunavati od 1. 10. 2011 dalje.
Št. 373-1/2010-3
Koper, dne 13. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 52/2002 e Gazzetta ufficiale della RS n. 74/05 in 84/06), in virtù degli articoli 5 e 39 del Decreto sui porti (Gazzetta ufficiale della RS n. 4/10, 65/10 e 35/11) e per effetto dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A
1.
Si stabilisce il canone d'ormeggio per i porti nell'area del Comune città di Capodistria, gestiti dall'Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
2.
I canoni d'ormeggio ovvero i prezzi per l'utilizzo dell'ormeggio nei porti di cui al punto 1, sono i seguenti:
+----+------------------------------------+
|1. |PORTO CITTADINO DI CAPODISTRIA   |
+----+------------------------------------+
|  |SETTORE 2: Mandracchio lungo Piazza |
|  |Ukmar                |
+----+--------------------------+---------+
|  |       Fino a 3,99 m|  714,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 4–5,99 m|  804,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |       Fino a 6–8 m|  894,00|
+----+------------------------------------+
|  |SETTORE 4: Vecchio mandracchio   |
+----+--------------------------+---------+
|  |       Fino a 3,99 m|  794,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 4–5,99 m|  894,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |         Da 6–8 m|  994,00|
+----+------------------------------------+
|  |SETTORE 5 e 6: Ormeggi lungo la   |
|  |Strada di Semedella         |
+----+--------------------------+---------+
|  |       Fino a 3,99 m|  794,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 4–5,99 m|  894,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |         Da 6–8 m|  994,00|
+----+------------------------------------+
|  |SETTORE 7, 8, 9 e 10: Pontili    |
|  |galleggianti sul nuovo molo     |
+----+--------------------------+---------+
|  |       Fino a 3,99 m|  794,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 4–5,99 m|  894,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |         Da 6–8 m|  994,00|
+----+------------------------------------+
|2. |PORTO DEI PESCATORI (SETTORE 1)   |
+----+--------------------------+---------+
|  |       Fino a 3,99 m|  92,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 4–5,99 m|  146,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 6–7,99 m|  250,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 8–9,99 m|  365,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |       Da 10–11,99 m|  480,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |       Da 12–13,99 m|  595,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |       Da 14–15,99 m|  710,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |       Da 16–17,99 m|  825,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 18–20 m|  940,00|
+----+------------------------------------+
|3. |MANDRACCHIO ALLA FOCE DEL      |
|  |CORNALUNGA             |
+----+--------------------------+---------+
|  |       Fino a 3,99 m|  674,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 4–5,99 m|  714,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |         Da 6–8 m|  794,00|
+----+------------------------------------+
|4. |DARSENA DI VALDOLTRA        |
+----+--------------------------+---------+
|  |       Fino a 3,99 m|  674,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 4–5,99 m|  714,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |         Da 6–8 m|  794,00|
+----+------------------------------------+
|5. |AREA DEL MOLO DI S. CATERINA    |
+----+--------------------------+---------+
|  |       Fino a 3,99 m|  674,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |        Da 4–5,99 m|  714,00|
+----+--------------------------+---------+
|  |         Da 6–8 m|  794,00|
+----+------------------------------------+
|6. |CANONE PER L'ORMEGGIO GIORNALIERO  |
|  |(SETTORE 3)             |
+----+--------------------------+---------+
|  | Per metro lineare/giorno|   3,10|
+----+--------------------------+---------+
3.
I prezzi sono definiti senza l'imposta sul valore aggiunto.
4.
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa d’avere valore la delibera n. 373-1/2010-1, del 4. 4. 2011.
5.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, mentre i prezzi, conformi alla presente delibera, saranno addebitati a partire dal 1. 10. 2011.
N. 373-1/2010-3
Capodistria, 13. settembre 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti