Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3242. Odredba o številu mest državnih tožilcev, stran 9899.

Na podlagi prvega odstavka 213. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11), v soglasju z Vlado Republike Slovenije in po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca, izdaja minister za pravosodje
O D R E D B O
o številu mest državnih tožilcev
I.
Ta odredba določa število mest državnih tožilcev in nazive, v katerih se pri posameznih državnih tožilstvih opravlja državnotožilska služba, ter število mest državnih tožilcev in nazive, v katerih se pri državnih tožilstvih, ki poslujejo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, opravlja državnotožilska služba, za katere se zahteva izkaz višje ravni znanja teh jezikov.
II.
+--------------+-----------+---------------+--------------------+
|   A    |   B   |    C    |     D     |
+--------------+-----------+---------------+--------------------+
| Državno   | Skupno  | Število mest |  Število mest  |
| tožilstvo  | število |  državnih  | državnih tožilcev |
|       |  mest  | tožilcev po |  pri državnih  |
|       | državnih |  nazivih  |  tožilstvih, ki  |
|       | tožilcev |        | poslujejo tudi v |
|       |      |        | jeziku narodnostne |
|       |      |        |   manjšine   |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
| Vrhovno   |  24   | 18 | vrhovnih|          |
| državno   |      |   | državnih|          |
| tožilstvo  |      |   | tožilcev|          |
|   RS    |      +-----+---------+          |
|       |      | 6 | višjih |          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
|Specializirano|  13   | 2 | višja |          |
| državno   |      |   | državna |          |
| tožilstvo  |      |   | tožilca |          |
|   RS    |      +-----+---------+          |
|       |      | 8 | okrožnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
|       |      +-----+---------+          |
|       |      | 3 | okrajni |          |
|       |      |   | državni |          |
|       |      |   | tožilci |          |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
| Okrožno   |  24   | 3 | višji |          |
| državno   |      |   | državni |          |
|tožilstvo v  |      |   | tožilci |          |
|  Celju   |      +-----+---------+          |
|       |      | 17 | okrožnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
|       |      +-----+---------+          |
|       |      | 4 | okrajni |          |
|       |      |   | državni |          |
|       |      |   | tožilci |          |
+--------------+-----------+-----+---------+----+---------------+
| Okrožno   |  17   | 3 | višji |  |        |
| državno   |      |   | državni |  |        |
|tožilstvo v  |      |   | tožilci |  |        |
|  Kopru   |      +-----+---------+----+---------------+
|       |      | 12 | okrožnih| 3 | za italijanski|
|       |      |   | državnih|  |   jezik   |
|       |      |   | tožilcev|  |        |
|       |      +-----+---------+----+---------------+
|       |      | 2 | okrajna | 1 | za italijanski|
|       |      |   | državna |  |   jezik   |
|       |      |   | tožilca |  |        |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
| Okrožno   |  17   | 2 | višja |          |
| državno   |      |   | državna |          |
|tožilstvo v  |      |   | tožilca |          |
|  Kranju   |      +-----+---------+          |
|       |      | 12 | okrožnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
|       |      +-----+---------+          |
|       |      | 3 | okrajni |          |
|       |      |   | državni |          |
|       |      |   | tožilci |          |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
| Okrožno   |  11   | 2 | višja |          |
| državno   |      |   | državna |          |
|tožilstvo v  |      |   | tožilca |          |
|  Krškem   |      +-----+---------+          |
|       |      | 7 | okrožnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
|       |      +-----+---------+          |
|       |      | 2 | okrajna |          |
|       |      |   | državna |          |
|       |      |   | tožilca |          |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
| Okrožno   |  68   | 8 | višjih |          |
| državno   |      |   | državnih|          |
|tožilstvo v  |      |   | tožilcev|          |
| Ljubljani  |      +-----+---------+          |
|       |      | 45 | okrožnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
|       |      +-----+---------+          |
|       |      | 15 | okrajnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
| Okrožno   |  29   | 4 | višji |          |
| državno   |      |   | državni |          |
|tožilstvo v  |      |   | tožilci |          |
| Mariboru  |      +-----+---------+          |
|       |      | 20 | okrožnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
|       |      +-----+---------+          |
|       |      | 5 | okrajnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
+--------------+-----------+-----+---------+----+---------------+
| Okrožno   |  12   | 2 | višja |  |        |
| državno   |      |   | državna |  |        |
|tožilstvo v  |      |   | tožilca |  |        |
|  Murski   |      +-----+---------+----+---------------+
|  Soboti   |      | 8 | okrožnih| 1 | za madžarski |
|       |      |   | državnih|  |   jezik   |
|       |      |   | tožilcev|  |        |
|       |      +-----+---------+----+---------------+
|       |      | 2 | okrajna |  |        |
|       |      |   | državna |  |        |
|       |      |   | tožilca |  |        |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
| Okrožno   |  12   | 2 | višja |          |
| državno   |      |   | državna |          |
|tožilstvo v  |      |   | tožilca |          |
|Novi Gorici  |      +-----+---------+          |
|       |      | 8 | okrožnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
|       |      +-----+---------+          |
|       |      | 2 | okrajna |          |
|       |      |   | državna |          |
|       |      |   | tožilca |          |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
| Okrožno   |  14   | 2 | višja |          |
| državno   |      |   | državna |          |
|tožilstvo v  |      |   | tožilca |          |
|Novem mestu  |      +-----+---------+          |
|       |      | 10 | okrožnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
|       |      +-----+---------+          |
|       |      | 2 | okrajna |          |
|       |      |   | državna |          |
|       |      |   | tožilca |          |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
| Okrožno   |  10   | 2 | višja |          |
| državno   |      |   | državna |          |
| tožilstvo  |      |   | tožilca |          |
| na Ptuju  |      +-----+---------+          |
|       |      | 6 | okrožnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
|       |      +-----+---------+          |
|       |      | 2 | okrajna |          |
|       |      |   | državna |          |
|       |      |   | tožilca |          |
+--------------+-----------+-----+---------+--------------------+
| Okrožno   |  11   | 2 | višja |          |
| državno   |      |   | državna |          |
|tožilstvo v  |      |   | tožilca |          |
| Slovenj   |      +-----+---------+          |
|  Gradcu   |      | 7 | okrožnih|          |
|       |      |   | državnih|          |
|       |      |   | tožilcev|          |
|       |      +-----+---------+          |
|       |      | 2 | okrajna |          |
|       |      |   | državna |          |
|       |      |   | tožilca |          |
+--------------+-----------+-----+---------+----+---------------+
|  SKUPAJ   |  262  | 18 | vrhovnih|  |        |
|       |      |   | državnih|  |        |
|       |      |   | tožilcev|  |        |
|       |      +-----+---------+----+---------------+
|       |      | 40 | višjih |  |        |
|       |      |   | državnih|  |        |
|       |      |   | tožilcev|  |        |
|       |      +-----+---------+----+---------------+
|       |      | 160 | okrožnih| 3 | za italijanski|
|       |      |   | državnih|  |   jezik   |
|       |      |   | tožilcev+----+---------------+
|       |      |   |     | 1 | za madžarski |
|       |      |   |     |  |   jezik   |
|       |      +-----+---------+----+---------------+
|       |      | 44 | okrajnih| 1 | za italijanski|
|       |      |   | državnih|  |   jezik   |
|       |      |   | tožilcev|  |        |
+--------------+-----------+-----+---------+----+---------------+
Podatki v stolpcu C izkazujejo število mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu glede na njihov naziv. Vsota števil mest državnih tožilcev v stolpcu C je enaka skupnemu številu mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu (stolpec B).
Podatki v stolpcu D izkazujejo število mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu glede na njihov naziv. Pri tem gre za tiste tožilce, ki prejemajo dodatek za dvojezičnost in opravljajo državnotožilsko službo na državnem tožilstvu, ki posluje tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku. Pri tem gre za število mest državnih tožilcev, ki so že všteta v številu mest državnih tožilcev v stolpcu C oziroma B.
III.
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca (Uradni list RS, št. 64/06, 16/07, 26/07, 84/07, 18/08 in 98/08).
Odredba o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca (Uradni list RS, št. 64/06, 16/07, 26/07, 84/07, 18/08 in 98/08) se uporablja do začetka uporabe te odredbe.
IV.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 6. novembra 2011.
Št. 007-324/2011
Ljubljana, dne 26. septembra 2011
EVA 2011-2011-0009
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 14. 9. 2011, št. 00720-12/2011/2, na podlagi prvega odstavka 213. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) dala soglasje k Odredbi o številu mest državnih tožilcev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti