Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011

Kazalo

3179. Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, stran 9803.

Na podlagi 67. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04)
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva
na strani delodajalcev
in
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
na strani delojemalcev:
sklepata:
A N E K S
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
1. člen
(plače)
(1) Zneski izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti od vključno 1. septembra 2011 do vključno 31. decembra 2011 znašajo v €:
+----------------------------------+---------------------------+
|Tarifni razred          |      Izhodiščna plača|
+----------------------------------+---------------------------+
|I.                |           455,94|
+----------------------------------+---------------------------+
|II.                |           496,74|
+----------------------------------+---------------------------+
|III.               |           549,76|
+----------------------------------+---------------------------+
|IV.                |           643,58|
+----------------------------------+---------------------------+
|V.                |           700,68|
+----------------------------------+---------------------------+
|VI/0               |           929,09|
+----------------------------------+---------------------------+
|VI/I               |          1.026,98|
+----------------------------------+---------------------------+
|VII/0               |          1.149,35|
+----------------------------------+---------------------------+
|VII/I               |          1.271,72|
+----------------------------------+---------------------------+
|VIII.               |          1.475,67|
+----------------------------------+---------------------------+
|IX.                |          1.761,18|
+----------------------------------+---------------------------+
(2) Izhodiščne plače iz prvega odstavka tega člena so določene za povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz letnega delovnega časa, ki znaša 174 ur mesečno.
2. člen
(veljavnost aneksa k tarifni prilogi)
(1) Aneks k tarifni prilogi začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. septembra 2011 dalje. Aneks k tarifni prilogi velja do 31. decembra 2011.
Ljubljana, dne 9. septembra 2011
Podpisniki delojemalcev:
 
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l.r.
 
Republiški odbor sindikata komunalne dejavnosti
Karel Hrvatič l.r.
 
KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.
 
Podpisniki delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Daša Zupan l.r.
 
GZS Zbornica komunalnega gospodarstva
Janko Kramžar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 15. 9. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-24 o tem, da je Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 6/8.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina