Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011

Kazalo

3168. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 9795.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07, 124/07, 68/08, 73/08, 84/08, 24/09, 81/09, 4/10 in 37/10) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 2010/4/EU z dne 8. februarja 2010 o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/4/EU)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2011/59/EU z dne 13. maja 2011 o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 125 z dne 14. 5. 2011, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/59/EU)«.
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do 3. januarja 2012 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s Prilogo Direktive 2011/59/EU.
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s Prilogo Direktive 2011/59/EU, so lahko v prometu do 3. januarja 2012.
3. člen
Kozmetične proizvode, katerih sestava ni v skladu s prvim in drugim odstavkom 15. člena Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (prenovitev) (UL L št. 342 z dne 22. 12. 2009, str. 59), je prepovedano dajati v promet.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-94/2011
Ljubljana, dne 12. septembra 2011
EVA 2011-2711-0035
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje