Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

3116. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2011 (velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011), stran 9553.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E L E T N E G A P R O G R A M A
statističnih raziskovanj za 2011 (velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2011 (Uradni list RS, št. 93/10) se v Prilogi 1 v poglavju 1 Demografske in socialne statistike, v področju 1.02 Trg dela, v modulu 1.02.02 Plače in stroški dela črta raziskovanje z zaporedno številko 1.02.02.10 Raziskovanje o strukturi delovnega časa (ZAP-SDČ/3L).
V Prilogi 1 se v poglavju 1 Demografske in socialne statistike, v področju 1.05 Varovanje zdravja, v modulu 1.05.01 Javno zdravje za raziskovanjem z zaporedno številko 1.05.01.05 doda raziskovanje z novo zaporedno številko 1.05.01.06 Anketa o uporabi alkohola, tobaka in drugih drog med splošno populacijo, ki se glasi:
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-428/2011/8
Ljubljana, dne 7. septembra 2011
EVA 2011-1522-0022
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost