Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

3113. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami, stran 9550.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
1. člen
V Uredbi o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (Uradni list RS, št. 75/10) se v 1. členu za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Grafični del, iz katerega je razvidno zavarovano območje, je kot priloga sestavni del te uredbe.«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se v prvi alinei črtata številki »801« in »1224«, številka »798« pa se nadomesti s številko »798/2«.
3. člen
Doda se priloga, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2011
Ljubljana, dne 8. septembra 2011
EVA 2011-2511-0100
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost